Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Indu Group kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Indu Group BV en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Indu Group BV verstrekt. Indu Group BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bij Indu Group hechten we veel waarde aan de privacy van onze kandidaten, klanten en medewerkers. Daarom informeren we je graag over de logische volgorde waarin wij persoonsgegevens verwerken, altijd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Voor- en achternaam: Om je correct te identificeren en persoonlijk aan te spreken.
 • Geboortegegevens: Belangrijk voor zaken als leeftijdsverificatie, arbeidsrechtelijke aspecten en het vaststellen van geschiktheid.
 • Adresgegevens: Voor het organiseren van werklocaties
 • Telefoonnummer: Voor communicatie, zoals het plannen van afspraken, werkopdrachten en andere relevante berichtgeving.
 • E-mailadres: Een cruciaal communicatiemiddel voor officiële documenten en communicatie over sollicitaties.
 • CV: Essentieel voor het matchen met potentiële vacatures en het begrijpen van je werkervaring en kwalificaties.
 • BSN (Burgerservicenummer): Nodig voor administratieve doeleinden, zoals het opstellen van arbeidscontracten, loonadministratie en belastingaangifte.
 • Rekeningnummer: Vereist voor het verwerken van salarisbetalingen, vergoedingen en andere financiële transacties.

Wij zorgen ervoor dat het verzamelen en verwerken van deze gegevens met de grootst mogelijke zorg gebeurt. Je wordt altijd op de hoogte gesteld van het gebruik van je gegevens en we nemen passende maatregelen om ze te beschermen. Onze gegevensverwerking vindt altijd plaats op basis van een rechtmatige grondslag, zoals toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?


 • Om informatie te verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten, met als doel deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten.
 • Om jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen.
 • Om inzicht te krijgen in bedrijven waar je mogelijk wordt ingezet of hoe we je kunnen ondersteunen.
 • Zodat we kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken, indien je hiervoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten.
 • Om je nieuwsbrieven of vacature-alerts te sturen, nadat je je hiervoor hebt aangemeld.
 • Om jouw feedback of klachten te verwerken of hierop te reageren, met als doel onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel, enzovoort.
 • Om het met jou gesloten overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?


Wij bepalen onze bewaartermijnen op basis van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden of vastleggen van onze relatie, evenals de eerder genoemde doelen. Daarbij houden we rekening met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s, of andere verplichtingen. Ons uitgangspunt is dat we jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.